Tilbake
Hamsunsenteret
Hamsunsenteret
Hamsunsenteret
Hamsunsenteret

Ordlaboratorium 1

Ordlaboratorium 01, er en interaktiv forestilling og workshop for barn i småskolealder. Målet med laboratoriet er å stimulere til språkglede og leselyst gjennom leken utforsking av språkets byggesteiner. I laboratoriet er barna selv språkforskere og skaper nye ord.

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen: 

Opplæringens verdigrunnlag: 

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

(..)For de yngste barna i skolen er lek nødvendig for trivsel og utvikling, men også i opplæringen som helhet gir lek muligheter til kreativ og meningsfylt læring.

(..)Kunst og kultur omfatter mange skapende og kreative fagområder, som påvirker både våre fysiske omgivelser og samfunnsutviklingen. Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Hamsunsenteret
  • Idé/opplegg: Hamsunsenteret

Om kunstner / utøver / gruppe

Ordlaboratorium 01 er en del av Hamsunsenterets satsning for småskole.

Borghild Otelie Aasebøstøl er en scenekunstner med mastergrad i Estetiske fag fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Siden 2015 har hun arbeidet med forestillinger for barn og unge med utgangspunkt i kvensk og samisk kulturarv. Ved siden av frilansvirket arbeider hun faglærer i drama og teater ved Høgskulen i Volda.


Lars Magnus Krogh Utne er litteraturformidler ved Hamsunsenteret med bachelor i litteraturvitenskap fra NTNU og forfatterstudiet i Bø. Han har lang erfaring fra film og scene, improteater og scenevertskap.

Publikumskommentarer

Et fantastisk flott opplegg der elevene ble inspirert og motivert på en humoristisk måte fikk være aktive deltakere. Våre elever var helt med fra første stund og syntes det var en kjempespennende arbeidsøkt! Takk for et supert innslag i skolehverdagen! Publisert av: Siw Pettersen (klasse - Straumen) – 9.1.2020 15:02