Tilbake

Besøk på LIAF

Elevene skal besøke Lofoten Internasjonale Kunstfestival (LIAF) som foregår i Svolvær i hele september. LIAF er en av Norges viktigste kunstfestivaler og foregår annethvert år.

Les mer om LIAF og programmet for 2019 på www.liaf.no

Tema for hele festivalen er "tidevannssonen" i konkret og overført betydning. En rekke kunstnere har gjennom et helt år jobbet med viktige spørsmål rundt tidevannet, livet i og ved havet, klimaspørsmål, alternative energikilder og mye mer. I den uken Vestvågøy kommer på besøk vil det være mye fokus på tang og tare! På utstillingene i Svolvær får vi se og oppleve mye av det de har jobbet med. Dette skal vi gjøre sammen med  Alibier, en gruppe formidlere som bruke "LAIV" og rollespill i formidlingen.

Formidler fra LIAF kommer til skolen i mai/juni for å invitere elevene som neste år er 5. til 7.klasse, svare på spørsmål og fortelle litt mer om festivalen. Avtales med skolene direkte. Varighet ca 30 minutter.

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.
Opplæringens verrdigrunnlag:
1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

​​​​​​​(..)Kunst og kultur omfatter mange skapende og kreative fagområder, som påvirker både våre fysiske omgivelser og samfunnsutviklingen. Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • I samarbeid med: Nordnorsk Kunstnersenter

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer