Tilbake

Nordic Music days

En komposisjonsworkshop - for elevene på Musikklinjen.

Den digitale poeten Leif Haglund og komponist Bjarne Kvinnsland besøker skoler og arrangerer verkstedsdag hvor det lages lydlagt poesi/lydpoesi/poetiske videoverk.


Elevene presenteres og utfordres på temaet Sannhet?, og vi ønsker å sammen undersøke hva sannhet kan bety. Hvem eier sannheten og hvem eier historien? Går det an å diskutere om musikken er sann? Min historie er like sann som din - men den blir aldri den samme historien.  Vi vil se på viktigheten av å fortelle flere sider og slippe til mange stemmer. Alle eier sin egen sannhet.

Etter en temaintroduksjon får elevene assosiasjonsøvelser som de utfører sammen med med Leif Haglund og Bjarne Kvinnsland. Videre gjør vi opptak av ord og lyder, lager videoer som kan lages i klasserom eller nære omgivelser. Sampler, redigerer på stedet og etter en 3-timers økt sitter vi igjen med små lydverk/videoverk som publiseres på Nordic Music Days sin web. Her kan både skole, hjem og andre finne tilbake til verkene og følge med på samlingen som utvikler seg.
Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

I et større perspektiv er skapende læringsprosesser også en forutsetning for elevenes danning og identitetsutvikling. Skolen skal verdsette og stimulere elevenes vitebegjær og skaperkraft, og elevene skal få bruke sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringen.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Idé/opplegg: Vi vil at elevene skal fordype seg i utforskende prosesser i skjæringspunktet mellom poesi og musikk, og få en forståelse av en åpen kunstnerisk prosess. Disse digitale verkene vil også stilles ut på i på en familiedag i Stormen bibliotek 16.november 2019. Det overordnede målet er todelt. Det ene er å gjøre barn og unge bevisst på sine kreative evner, og gi dem verktøy som de kan bruke til det beste for kulturlivet fremover. Vi vil gjøre dem modige til å skape noe selv, og ikke reprodusere andres ideer. Dette mener vi er viktige kvaliteter uavhengig av hva de ønsker å satse på i egne liv og arbeidsliv.Sannhetspoesi gir elevene kompositoriske utfordringer i skjæringspunktet mellom formidlingstradisjon, teknologi, poesi, lydbearbeiding og andre kunstuttrykk. Det er viktig å utfordre det skapende tidlig, sammen med profesjonelle utøvere vil vi belyse forholdet mellom tekst og musikk.Det andre er å sette fokus på at hver og en stemme er like gyldig til å mene noe i offentligheten. Det du ser, tenker eller mener - er din sannhet. Vi må tåle å stå opp for det vi mener er viktig, og samtidig øve oss på å diskutere. Uenighet og meningsmotstand må ikke forveksles med hat og trakassering. Hvordan kan vi på best mulig måte legge til rette for at flest mulig ulike stemmer slipper til, og samtidig tåle debatt og uenighet? Den dagen kunstfeltet er fritt for friksjon er det
    dødt.Eksempler til inspirasjon:

    https://nordicmusicdays.org/sad-truth/

Om kunstner / utøver / gruppe

Leif Haglund:

Under min yrkesutövning som konstnär har bilden alltid varit den röda tråden. Bilden som ett språk att påverka världen med. För att nå ut till så många människor som möjligt valde jag material som kan mångfaldigas och spridas med olika tryckmetoder: grafik, litografi, serigrafi och senare de digitala verktygen.

Det kulturella klimatet på 90-talet stämde dåligt med mina tankar om konstens utveckling så jag lämnade galleri- och utställningsarenorna för att arbeta och utveckla mitt bildtänkande inom de digitala medierna.

https://leifhaglund.se

Bjarne Kvinnsland

Bjarne Kvinnsland har sin kunstneriske bakgrunn forankret i musikk og lydkunst, men jobber også med foto, lys, skulptur og dans. Han har i flere år jobbet i samarbeidsformer som utforsker ny teknologi, og har gjennom dette opparbeidet seg en spisskompetanse inn kunstrelatert ny teknologi. Bjarne Kvinnsland samler lyder, komponerer musikk til forestillinger og installasjoner.

http://kvinnsland.no


Publikumskommentarer