Tilbake

La Linea

En linje kan være en strek eller en grense. Av og til kan den også være usynlig, som noe vi har i hodet eller i tankene. Hva om linjen forsvinner?

​​​​​​​ I denne produksjonen møter vi de to belgiske musikerne Aurélie Dorzée og Tom Theuns. De har valgt å jobbe med problemstillinger som oppstår når vi som mennesker må forholde oss til en linje eller grense. Med sin egen grenseløse musikk som utgangspunkt, iscenesettes situasjoner der linjen kan oppleves som en fysisk eller mental grense. Hva vil det si å være på innsiden eller utsiden? Tematikken i La Linea kan også være et innspill til dagens migrasjonsproblematikk. Forestillingen er i hovedsak nonverbal og det synges på Gibberish (også kalt Kaudervelsk), som er et lekespråk uten mening. Satt i kontekst kan allikevel Gibberish gi mening.

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.
Opplæringens verdigrunnlag: 
1.2 Identitet og kulturelt mangfold 
1.6 Demokrati og medvirkning 

1.2 Identitet og kulturelt mangfold 
(..) De erfaringene elevne får i møte med ulike kulturutrykk og tradisjoner, bidrar til å forme deres identitet.

1.6 Demokrati og medvirkning 
(..) Å delta i samfunnet innebærer å respektere og slutte opp om grunnleggende demokratiske verdier som gjensidig respekt, toleranse, den enkeltes tros- og ytringsfrihet og frie valg. 


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Produsent: Turnéorganisasjonen v/Johannes Skyberg 
  • Idé/opplegg: Utøvere i samarbeid med regissør Anders Alterkjær og produsent Johannes Skyberg -TuO.

Om kunstner / utøver / gruppe

Aurélie Dorzée & Tom Theuns er en multiinstrumental duo fra Belgia. De beskriver sin egen sjanger som en blanding av europeisk kabarét og folkemusikk tradisjon. De synger og spiller instrumenter som fiolin, viola d’amore, trompetfiolin, mandocello og gitarer. Med poetiske musikalske landskaper, fulle av humor og fantasi, representerer Tom og Aurélie en innovativ og moderne folkemusikk uten grenser. 

Publikumskommentarer