Tilbake
Cappelen Damm
Cappelen Damm

Søppelplasten i havet

Søppelplasten i havet skildrer hvordan havet, sjøfuglenes matfat, er i ferd med å bli en søppeldynge. Når forskere undersøker døde havhester som skylles opp på strendene, finner de plast i magene deres. Slik varsler fuglene om at det er altfor mye plastsøppel i sjøen. Heldigvis kan vi sammen og hver for oss hjelpe havhesten og de andre sjøfuglene, og rundt om i verden har mange allerede tenkt ut smarte oppfinnelser og løsninger for å fjerne søppelet.

Besøket Søppelplasten i havet bygger på sakprosaboken med samme navn skrevet av skjønnlitterær forfatter Kirsti Blom og biolog Geir Wing Gabrielsen, Cappelen Damm 2016. Produksjonen er også rikt illustrert med bilder blåst opp på storskjerm.


Læreplanmål

Forfatterbesøket kan kobles på Opplæringens verdigrunnlag:  Respekt for naturen og miljøbevissthet og Skaperglede, engasjement og utforskertrang og tverrfaglig tema Bærekraftig utvikling i Overordnet del av ny læreplan (juni 2018).

1. 4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

(..)Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.

1. 5 Respekt for naturen og miljøbevissthet

(..) Elevene skal utvikle bevissthet om hvordan menneskets levesett påvirker naturen og klimaet, og dermed også våre samfunn. Skolen skal bidra til at elevene utvikler vilje til å ta vare på miljøet.

2.5.3 Bærekraftig utvikling

(..) Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Kirsti Blom
  • Produsent: Kirsti Blom
  • Idé/opplegg: Kirsti Blom/Geir Wing Gabrielsen

Om kunstner / utøver / gruppe

Kirsti Blom er skjønnlitterær forfatter og har gitt ut 9 romaner, 2 diktsamlinger, 1 skjønnlitterær barnebok og 8 sakprosabøker for barn og unge. i 20 år har hun turnert land og strand rund for DKS og andre oppdragsgivere, og har bred og god er faring i å møte barn og unge fra 6 år til 19 år, alle klassetrinn.

Geir Wing Gabrielsen er forsker, biolog og seksjonsleder på miljøgifter ved Norsk Polarsinstitutt. Han er norsk representant i FN (UNEP) på området havforsøpling.

Publikumskommentarer