Tilbake
Sturlason
Kagge Forlag

Ære være mine døtre

Et besøk av forfatter og jounalist Lene Wold om innhold og arbeidsmetode i boka Ære være mine døtre - en fars fortelling om å drepe sitt eget barn. Boken tar for seg dagsaktuelle temaer som ære og skam, menneskerettigheter, tro og livssyn.

Lærerveiledning

Inn i boka

Ære være mine døtre er en rystende fortelling om hva som får en far til å sette ære foran livet til sine egne barn. Gjennom et unikt kildemateriale belyser Lene Wold æresdrap fra gjerningspersonens perspektiv,og viser at praksisen ikke handler om religion, men tradisjoner og lovverk som kan utfordres og forandres.

Boken har mottatt støtte av Fritt Ord, blitt kjøpt opp av kulturrådet, og så langt blitt oversatt til dansk, islandsk og engelsk. Inntektene fra boksalget gir forfatteren til en organisasjon  i Jordan som jobber for kvinner som er utsatt for æresrelatert vold. 


Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

1.1 Menneskeverdet

Tverrfaglige temaer:​​​​​​​

2.5.2 Demokrati og medborgerskapProduksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 
​​​​​​​1.1 Menneskeverdet

Menneskerettighetene har sitt grunnlag i menneskeverdet og er en viktig del av fundamentet for rettsstaten. De bygger på universelle verdier som gjelder for alle uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvor de befinner seg. Barnekonvensjonen er en del av menneskerettighetene og gir barn og unge et særlig vern. Opplæringen må være i samsvar med menneskerettighetene, samtidig som elevene skal tilegne seg kunnskap om menneskerettighetene.


Tverrfaglige temaer:​​​​​​​

2.5.2 Demokrati og medborgerskap

 Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk.

Opplæringen skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter til å møte utfordringer i tråd med demokratiske prinsipper. De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Lene Wold
  • Produsent: Widar Aspeli, Turnéorganisasjonen
  • Idé/opplegg: Lene Wold i samarbeid med Widar ASpeli, Turnéorganisasjonen.

Om kunstner / utøver / gruppe

Lene Wold er journalist og samfunnsviter. Hun har jobbet for avisen The Independent og The Centre for Investigative Journalism i England, og bodd og frilanset i Midtøsten. Hun har en mastergrad i journalistikk fra Goldsmiths University of London, og en bachelorgrad i Utviklingsstudier fra Høgskolen i Oslo.

Publikumskommentarer