Tilbake
Rom for Dans
Rom for Dans
Tom Sinding
Tom Sinding
Tom Sinding

#ME&U (Rom for Dans)

Forestillingen #Me&U utforsker spørsmål knyttet til identitet, kropp og relasjoner, og ønsker å bevisstgjøre de unge om egne uttrykk og egne valg. Hvordan ser vi (på) hverandre og hvordan snakker vi til/med hverandre?

I kjølvannet av #Metoo, og ikke minst i dagens billed- og delingskultur på sosiale medier, ser vi at de unge trenger verktøy til å snakke om kropp, grensesetting, kjønn og seksualitet, og å sette grenser for hva de ønsker å være med på. Årets nasjonale Ungdatarapport viser dessuten at et stadig økende kroppspress gjør seg gjeldende blant de unge. Sosiale medier og et økende fokus på kropp, trening og kosthold gjør at dette oppleves som stressende, både for gutter og jenter. Forestillingen #Me&U vektlegger dialog, samhandling og toleranse, og synliggjør flere kvaliteter ved det å være ung enn ytre ting som utseende og prestasjon.

Vi opplever sterke historier om støtte, svik, utenforskap, sårbarhet, forelskelse, samhold og styrke.

Læreplanmål

Forestillingen kan kobles på Opplæringens verdigrunnlag:  Identitet og kulturelt mangfold, Kritisk tenkning og etisk bevissthet og Skaperglede, engasjement og utforskertrang og tverrfaglig tema Folkehelse og livsmestring i Overordnet del av ny læreplan (juni 2018).

1.2 Identiet og kulturelt mangfold

(..) Skolen skal støtte utviklingen av den enkeltes identitet, gjøre elevene trygge på eget ståsted, samtidig som den skal formidle felles verdier som trengs for å møte og delta i mangfoldet, og åpne dører mot verden og framtiden.

1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet

(..) Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles. De skal også kunne forstå at deres egne erfaringer, standpunkter og overbevisninger kan være ufullstendige eller feilaktige. Kritisk refleksjon forutsetter kunnskap, men gir samtidig rom for usikkerhet og uforutsigbarhet.

2.5.1 Folkehelse og livsmestring

(..) Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Rom for Dans
  • Produsent: Camilla Myhre og Mari Haugen
  • I samarbeid med: Kunstnerisk ansvar: Caroline Wahlström NesseFaglig ansvar: Caroline Wahlström Nesse og Camilla MyhreDramaturg Marius KjosKomponist: Julia GjertsenKostyme: Antti BjörnLys: Anders Ødegaard
  • Idé/opplegg: I kjølvannet av #Metoo, og ikke minst i dagens billed- og delingskultur på sosiale medier, ser vi at de unge trenger verktøy til å snakke om kropp, grensesetting, kjønn og seksualitet, og å sette grenser for hva de ønsker å være med på. Årets nasjonale Ungdatarapport viser dessuten at et stadig økende kroppspress gjør seg gjeldende blant de unge. Sosiale medier og et økende fokus på kropp, trening og kosthold gjør at dette oppleves som stressende, både for gutter og jenter. . Forestillingen #Me&U vektlegger dialog, samhandling og toleranse, og synliggjør flere kvaliteter ved det å være ung enn ytre ting som utseende og prestasjon.

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer