Tilbake

Lydsnapp

"Lydsnapp" ledes av to av Drivhusets mest erfarne verkstedsledere - Isak Anderssen og Jon Halvor Bjørnseth som begge er musikere og komponister som også har spilt på mange festivaler og lange turnéer for Rikskonsertene m.m.. Med "Lydsnapp" håper vi at både elever og lærere får en rask start med digitalt lydarbeid som kan motivere til å arbeide videre på egen hånd med utforsking av lyd- og musikk-programmer, og inspirerende ressurser på internett.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Drivhuset
  • Idé/opplegg: Aller først tar vi et par minutter med å høre ett eller to lydeksempler av norsk elektronisk musikk - nestoren Arne Nordheim eller kanskje også noen yngre komponister. Så blir elevene med på å gjøre opptak av ulike slags lyder som man klarer å finne og lage på skolen. Oppgaven blir å omskape dagens lyder til nye musikkstykker ved hjelp av teknologi og elektroniske/digitale verktøy. Vi tar i bruk de maskiner og det utstyr som skolen har fra før. Opplegget blir litt ulikt om man bruker data eller brett.
    På dagen:Musikeren ankommer skolen ca.40-30 min før oppstart (egen timeplan for hver skole ) og rigger høyttalere og sjekker at program fungerer. Skolens data-ansvarlig må være tilgjengelig i tilfelle problemer med pålogging, maskiner eller intranett.
    LÆRER - det bør være minst én lærer tilstede under hele verkstedet. Det er en stor fordel om én lærer får hovedansvaret for hver klasse, slik at man slipper å bytte lærer underveis i verkstedet. Da får også læreren anledning til å jobbe med lyd på data/nettbrett og kan få erfaringer som kan være nyttige senere.

Om kunstner / utøver / gruppe


Jon Halvor Bjørnseth
Verkstedsleder, musiker og komponist. Initiativtager og leder for Drivhuset. Jon Halvor Bjørnseth har utdanning fra Universitet i Oslo og har ledet musikkverksteder siden 1994. Lager musikk og lyd til dans, teater, skulptur/ installasjon, og skolekonserter - bl.a. i duoen Båndvidda med Isak Anderssen. Les mer om Jon Halvor på http://drivhuset.musikkverksted.no/jonhalvor

Isak Anderssen
Komponist, musiker og pedagog. Isak Anderssen jobber i grenselandet mellom
elektronisk musikk, popmusikk og samtidsmusikk. Han lager musikk til sal og scene, og har bred erfaring med kreativt instruktørarbeid fra strykeorkestre, korps og komposisjonsverksteder. Instrumenter: Cello, samplere, elektronikk. Les mer om Isak på http://www.isakanderssen.com


Publikumskommentarer