Tilbake
David Gonzales
David Gonzales
David Gonzales
David Gonzales

Hva er lyd?

Hva er lyd? Det kan være grusomme lyder, vakre lyder, stillhet, støy. Hva er egentlig lyd, og når blir lyd til musikk?

Forestillingen er utformet i samarbeid med Vitensenteret i Tromsø. Den erfarne realfagspedagogen Astrid Wara formidler sin store kunnskap på engasjerende vis. Musikerne er forsøkskandidater for ulike lydeksperiment samtidig som de spiller flott musikk. Det blir lærerikt, spektakulært, spennende og morsomt.

Her blir det både flammer og smell, ulyder og vakker musikk.

Orkester: Arktisk Filharmoni Sinfonietta

Formidler: Nordnorsk Vitensenter/Astrid Wara

Tekst og regi: Perong 48

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 
1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet
1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet
Kritisk og vitenskapelig tenkning innebærer å bruke fornuften på en undersøkende og systematisk måte i møte med konkrete praktiske utfordringer, fenomener, ytringer og kunnskapsformer.

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang 
Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Arktisk Filharmoni og Nordnorsk vitensenter
  • I samarbeid med: Utarbeidet i samarbeid med Nordnorsk opera og symfoniorkester, Nordnorsk vitensenter og DKS Nordland. 
  • Idé/opplegg: Arktisk Filharmoni og Nordnorsk vitensenter

Om kunstner / utøver / gruppe

Arktisk Filharmoni og Nordnorsk vitensenter

Publikumskommentarer