Tilbake
Verena Scholz
www.vestfoldkunstsenter.no

Screening

Elevene vil få en praktisk og eksperimentell opplevelse i videoscreeningkunsten, også kalt 3D mapping. Elvene skal ta filmbilder av teksturer og strukturer og redigere dem på dataen. Disse multimediale bildene skal projiseres på objekter, personer og materialer som skal installeres i rommet, på stedet, og inn i lyset av projektorene. Ulik avstand vil gi ulik skyggestørrelse, slik at skygge, objekt og filmmotiv lager et samspill i rommet. Elevene skal jobbe i 3 små grupper med kamera, data og projektor. Gruppene skal bestemme seg for et av filmbildene og screene dette på kropp, ting, objekter og inne i rommet, eller et sted på skolen. Resultatet dokumenteres og vises på slutten i en fellesvisning. Prosjektet vil gi øvelse på å tenke i flere dimensjoner som tid og rom, og stimulere til å bruke data og teknikk som et kreativt verktøy.

Denne høsten skal tre ulike prosjekter i Den kulturelle skolesekken ende med en felles utstilling i Sandefjord kunstforening.

Mina Marie Myhre skal ha prosjektet «Byen min og jeg» hvor skulpturen brukes som en inspirasjon, men elevene lager en egen versjon. Elevene modellerer små sjørelaterte skapninger i leire, som deretter festes på en større fiskekropp. Det hele ender opp som en fellesskulptur til hver klasse. Disse skulpturene monteres i Sandefjord kunstforening i tilknytning til Den kulturelle skolesekkens utstilling høsten 2016.

Line Bergene skal ha workshop i mosaikkunst, hvor elevene skal lage et bilde, en gruppemosaikk med tema «Byen vår». Elevene vil bli veiledet i å lage egne små mosaikker, som skal monteres sammen på en flate for å skape en helhet der alle har bidratt.

Verena Scholz skal ha en workshop i videoscreeningkunsten. og multimediainstallasjon. Resultatene av workshoppen vil bli dokumentert og presentert, samt at en elevgruppe tar for seg «kinorommet» i kunstforeningens lokaler og jobber med en mediarominstallasjon på stedet som vil gi publikum en reell opplevelse av det elevene har jobbet med. Læreplanmål

EKSEMPEL PÅ AKTUELLE KOMPENTANSEMÅL:

  • Montere utstillinger og presentasjoner i ulike type rom.
  • Bruk av data og teknikk som kreativt verktøy.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Verena Scholz

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer