Tilbake
Brage Thomassønn Johansen
Kamilla Sajetz Mathisen

Berg og båre (Kamilla Sajetz Mathisen og Regine Schrøder)

Hvilke skapninger skjuler seg i bølgene? Hvem er Marmælen, Draugen og Hafgufa, og hva gjør du hvis du møter dem? En hel mytologi som for et par generasjoner siden var en selvfølgelig del av hverdagen langs hele norskekysten, er i ferd med å lide en stille død.

Sammen med elever og lærere langs kysten vil vi drive et gjennopplivingsprosjekt av vår marine mytologi. Ut i skolen tar vi med oss Havhuldrefolket og de andre skikkelsene som ikke lenger er synlige for oss. Vi vil fortelle dere alt vi vet om alle dem som vi før kunne se, men som ingen har sett på mange år. Sammen med dere har vi lyst til å fortsette fortellingene. Er havskapningene virkelig blitt borte? Hvor gjemmer de seg? Hvordan forholder de seg til dagens mennesker, og dagens utfordringer?

Og ikke minst vil vi finne ut hvordan de ser ut. Gjennom billedkunst, figurer og teater skal vi vekke til live hamskiftere og levende døde. Og for alt du vet finnes det ei usynlig øy ute i havet rett ved der du bor!

Berg og Båre er et større samarbeidsprosjekt mellom DKS Nordland, Sceneinstruktørordningen i Nordland v/ Maja Zakariassen og billedkunstner Kamilla Sajetz Mathisen. Prosjektets mål er å løfte fram, bevare og aktualisere den nordnorske mytologien, eller kystmytologien. Denne turneen og verkstedet er prosjektets pilot.

Lærerveiledning

Last ned:
Ressurshefte Berg og Båre

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag:
1.2 Identitet og kulturelt mangfold
​​​​​​​1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang


1.2 Identitet og kulturelt mangfold
​​​​​​​Felles referanserammer er viktig for den enkeltes tilhørighet til samfunnet. Dette skaper samhold og forankrer den enkeltes identitet i et større fellesskap og i en historisk sammenheng.

1.4  Skaperglede, engasjement og utforskertrang
Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Kamilla Sajetz Mathisen og Regine Schrøder
  • Produsent: DKS Nordland
  • I samarbeid med: Sceneinstruktørordningen i Nordland

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer