Tilbake
Bjørn Leirvik
Bjørn Leirvik
Bjørn Leirvik

Stor-Stina, fortellingen om Långa Lappflickan (Åarjelhsaemien Teatere og KammeRana)

En uvanlig fortelling om en uvanlig jente

Helt fersk forestilling basert på den sanne historien om Christina Chatarina Larsson (1819-1855) fra Malå i Nord-Sverige. Christina Chatarina levde i en tid der det eksotiske og abnorme fikk stor oppmerksomhet. På markeder og sirkus rundt i Europa betalte folk gjerne for å få oppleve vanskapte mennesker og fremmede folkeslag.

Grunnet sin uvanlige høyde fikk Christina Chatarina artistnavnet Långa Lappflickan, og hennes liv ble noe helt for seg selv. Forestillingen er sterkt inspirert av Åke Lundgrens bok med samme navn. Den bygger på et nært samarbeid mellom Åarjelhsaemien Teatere og KammeRana v/ Rana Kulturskole med støtte fra DKS Nordland og Sametinget.

Premiere 8.september 2018.

Læreplanmål

Samfunnsfag etter 10. trinn

  • gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme

https://www.udir.no/kl06/SAF1-03/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-arssteget

SAMF etter vg2

  • beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk
  • diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar
  • drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

https://www.udir.no/kl06/SAF1-03/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-vg1-vg2

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Åarjelhsaemien Teatere og KammeRana
  • Idé/opplegg: Åarjelhsaemien Teatere og KammeRana

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer