Tilbake

Varsku! Markens Grøde

Markens grøde – En skriveworkshop

I fjor var det 100 år siden Markens grøde ble utgitt. Knut Hamsun fikk Nobels litteraturpris for romanen i 1920.

I denne drama -  og skriveworkshopen inviteres elevene inn i Markens grødes romanunivers. Gjennom fortelling, skriveøvelser, dilemmaer og rollespill undersøker vi sentrale problemstillinger i Markens Grøde sett fra en av hovedpersonene;  Ingers perspektiv.

Læreplanmål

Utdrag fra læreplanen som kan benyttes til DKS produksjonen

Kompetansemål etter Vg1. årstrinn

  • lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål
  • gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål
  • bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Hamsunsenteret
  • I samarbeid med: Hamsunsenteret

Om kunstner / utøver / gruppe

Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch

Publikumskommentarer