Tilbake
Det Andre Teatret

Ønskedrøm (Det Andre Teatret)

Den vanlige verden er ikke nødvendigvis kjedelig, den er bare veldig, veldig vanlig. Men, når vi drømmer - våkne eller sovende - kan det være rart, spennende, fantastisk og skummelt, men absolutt ikke vanlig.

Utøverne får drømmer og ønsker fra publikum i begynnelsen av forestillingen som blir utgangspunkt for korte og lange improviserte historier og situasjoner. Målet er at alle ønskedrømmene skal bli fantastiske! En publikummer får ansvaret for å lydlegge hver scene med en tilfeldig sang fra vår sampler.

Gjennom å gi liv til barnas drømmer og ta ethvert ønske på alvor med stort engasjement, ønsker vi å inspirere til at publikum selv kan se mulighetene og gleden ønskedrømmene våre gir.

Læreplanmål

Bruk forestillingen til å forsterke arbeidet med deler av den generelle delen av læreplanen

Generell del:

  • Opplæringa skal møte barn, unge og vaksne på deira eigne vilkår og samtidig føre dei inn i grenseland der dei kan lære nytt ved å opne sinn og prøve evner.
  • For barn og unge er verda ny og derfor ikkje sjølvsagd. Dei kan famle og spørje om det vaksne tek for gitt, og har fantasi og førestellingsevne i rikt monn. Det røynleg set få grenser for tankane deira. Nyfikna åt barn er eit førebilete for alle som skal utvikle seg og lære, og ein del av den barnekulturen som har ein eigenverdi skolen må verne om og gjere bruk av i opplæringa - fordi barn også i stor monn lærer av kvarandre.
  • Skapande evner vil seie å oppnå nye løysingar på praktiske problem ved uprøvde grep og framgangsmåtar, ved å spore opp nye samanhengar gjennom tenking og forsking, ved å utvikle nye normer for skjønn og samhandling, eller ved å få fram nye estetiske uttrykk. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/generell-del-av-lareplanen/det-skapande-mennesket/#kreative-evner

Om utøvere og produsenter

Norsk scenekunstbruk
  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Det Andre Teatret

Om kunstner / utøver / gruppe

Det andre teatret holder til i Oslo og er nesten som et vanlig teater - bare litt morsommere.

Det Andre Teatret (DAT) åpnet dørene i september 2011 som Norges første og eneste teater med fokus på improvisasjon.

Siden da har teatret vokst for hvert år som er gått, og de siste årene har vi hatt besøk av mer enn 30 000 publikummere hvert år. I løpet av året viser vi forestillinger og holder kurs for både voksne og barn. Vi viser internasjonale og norske gjestespill og tilbyr kurs og workshoper både på og utenfor teatret.

 

Publikumskommentarer