Tilbake

Si ifra

Du føler det når du blir behandlet uten respekt. Du ser når andre blir behandlet uten respekt.

- Hva kan du gjøre?

- Si ifra. 

Men hva kan du si? Hvordan kan du si det og til hvem? 

Si ifra er en produksjon kombinert av musikk og skrivekunst basert på musiker Kim Lies egne erfaringer med mobbing på barneskolen. For Kim tok det lang tid før han sa ifra om hvordan han egentlig hadde det på skolen, og først som ung voksen satte han ord på det.

- Mye kunne vært annerledes dersom han hadde sagt fra tidligere.

Rebekka Brox Liabø er teater- og skrivepedagog  og har lang erfaring med skriveverksteder. Gjennom teknikker fra kreativ skriving og teater skal elevene bli tryggere på å utrykke seg skriftlig og stole på sin egen stemme. Skriveverkstedet skal hjelpe elevene å utrykke seg gjennom å skrive, og dele videre med hverandre. 

Det er først når vi snakker om det som er vanskelig at vi kan gjøre en forskjell. 

Lærerveiledning

Si ifra

Forberedelser

Med produksjonen Si ifra ønsker vi å sette fokus på psyksisk helse og det å si ifra når du eller andre det vanskelig. Vi vil vise hvordan du kan uttrykke deg muntlig og skriftlig gjennom skriveverkstedet som følger etter konserten.

Se kortfilmene om mobbing fra www.udir.no som ligger vedlagt som lenke. Hva tenker elevene om det de ser? Hvordan kan du hjelpe andre i lignende situasjon?

Se også traileren "Snakk for deg sjøl". Her får du se eksempler på noen av tekstene som produseres i et skriveverksted.

Til lærereren ligger det mer konkret info om hva som er målet med skriveverkstedet i lenken "Kreativ skriving- hva er det?"

Etterarbeid

Plakaten som elevene får skrive på henges opp på et godt synlig sted som en god påminnelse om å ta lure valg og hvordan man ønsker å bli møtt når man sier ifra.

Teksten "Hjemlig havn" kan brukes til etterarbeid i norsk, - se etter språklige virkemidler.  

Bruk lenkene som er merket "etterarbeid" til å snakke mer sammen med elevene om hva mobbing er, hvordan man kan få hjelp og hvordan man kan hjelpe en venn. Se også elevorienteringen om hva en god venn kan være.

Som forebyggende tiltak mot mobbing vet vi at vennskap motvirker mobbing. Å bruke tid på forbyggende arbeid er kjempeviktig og til læreren ligger det en egen lenke med tips og råd.

Fortell elevene hvor de kan ta kontakt med helsesøster/bror ved behov.

Læreplanmål

Bruk produksjonen til å forsterke arbeidet med følgende kompetansemål:

Musikk, etter 10. årstrinn:

 • gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur og hvordan dette kan komme til uttrykk gjennom ulike former for rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk

Norsk, etter 10. årstrinn:

 • skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder
 • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding
 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende

Fra generell del

Kristne og humanistiske verdier:

Oppfostringa skal byggje på det syn at menneske er likeverdige og menneskeverdet ukrenkjeleg. Ho skal grunnfeste trua på at alle er unike: kvar og ein kan komme vidare i eigen vokster, og individuell eigenart gjer samfunnet rikt og mangfaldig. Oppfostringa skal fremje likestilling mellom kjønn og solidaritet på tvers av grupper og grenser. Ho skal vise kunnskap som ei skapande og omformande kraft, både til personleg utvikling og humane samkvemsformer

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Kim Lie og Rebekka Brox Liabø
 • Produsent: Mette Jordahl-Broback og Jeanette Steen Kristensen, DKS Nordland i samarbeid med utøverne.
 • Idé/opplegg: Mobbing er dessverre en kjent problematikk. DKS ønsker å fokusere på forebygging og tiltak som kan kan iverksettes når mobbing oppstår. Målet med produksjonen er å være holdningskapende og forbyggende,  samt å gi barn og unge skriving som en metode til å si ifra.  

Om kunstner / utøver / gruppe

Kim Freddy Lie er artist og låtskriver. Lie skriver all musikken sin selv, på norsk. Han har gjort flere turneer i DKS. 

Rebekka Brox Liabø er taterfaglig skrivepedagog og dramatiker. Hun driver bedriften Rulleramp som har som formål å motivere mennesker til å utrykke seg skriftlig og formidle tekst på nye måter.

Rulleramp holder skriveverksted, foredrag og
produserer kunstopplevelser. Rulleramp har siden 2003 deltatt i DKS med ulike prosjekter innen litteratur og teater.

Elevorientering

Tips for å vise venner mer respekt:
 • Vær ærlig og vis at du er til å stole på.
 • Respekter valg de tar. Du kan selvfølgelig være uenig, men anerkjenn at det er deres valg.
 • Vis interesse. Lytt til det de har å si, og still gjerne spørsmål.
 • Bruk tid på vennene dine, og vær der for dem hvis de trenger det.
 • Se an omgangstonen. Noen tåler godt at man tuller med dem, mens andre kan oppfatte det som erting eller mobbing. Forsøk å være bevisst på hvordan ulike venner takler ulike ting.
 • Viser DU respekt for de rundt deg?

Les mer på www.ung.no.

Publikumskommentarer