Brukerveiledning for KSYS

Brukerveiledning for oppdatering av opplysninger i KSYS
Hver kommune og hver skole har sin egen side i KSYS.
Fra høsten 2017 er kommunene og skolene selv ansvarlig for å holde skole og kommuneopplysninger oppdatert i KSYS, slik at disse opplysningene som er viktig for samarbeidet - og dialogen mellom skolen og DKS Nordland til enhver tid er gjennomgått.

Man må være registrert bruker med navn, epost for å logge inn/få tilgang til denne siden.  
DKS-koordinator og kulturkontakten(e) ved skolen er automatisk lagt til som brukere.  Er du det ikke ta kontakt med DKS Nordland så fikser vi dette.
Skolen/kulturkontakt kan også legge til flere brukere hvis det er hensiktsmessig.  Disse må ikke settes som administratorer.

I lenka finner du en brukerveiledning av hva du kan se, og kan gjøre på skolens KSYS-side.
For å få til et godt samarbeid er det viktig at opplysningene er korrekte.  Vi takker for at du tar deg tid til å gi oss korrekte opplysninger ved din skole.